MRV

Moerzeekse Recreatie Vereniging vzw

Het goede onderhoud van de wegen in het recreatiegebied is een constant aandachtspunt van MRV. Wanneer er gebreken worden vastgesteld, zoals putten in de weg, wordt dit meestal gemeld aan de wachter of aan een van de leden van het bestuur. Die geven dat dan door aan de bevoegde dienst van de gemeente Hamme. Soms nemen de leden zelf contact op met de gemeente.

Deze manier van werken zorgt nogal eens voor verwarring. Het gebeurt dat dezelfde melding meermaals wordt doorgegeven of, erger, dat er niets wordt doorgegeven omdat men denkt dat iemand anders het al heeft gedaan.

Om alles in goede banen te leiden, heeft MRV met de bevoegde schepen afgesproken dat alle meldingen worden gecentraliseerd op het MRV meldpunt.

Stelt u een gebrek vast, maak dan gebruik van het onderstaande formulier.

Onze coördinator ziet dat na en zal het nodige doen om de klacht over te maken aan de bevoegde dienst van de gemeente. U krijgt daarvan een bevestiging per e-mail.

 

Sleep en drop bestanden hier of Browse