MRV

Moerzeekse Recreatie Vereniging vzw

Op zondag 10 maart 2024 om 10 uur vindt onze jaarlijkse ledenvergadering plaats in ons lokaal, ‘De Vier Gekroonden’, Koningsplein 8 te Moerzeke.

Enkel toegankelijk voor leden van de MRV.

 

 

Agendapunt:

 1. Verwelkoming door de voorzitter.
 2. Financiële verslagen van de vereniging
  • Goedkeuring rekening 2023
  • Goedkeuring begroting 2024
  • Kwijting aan de bestuurders
 3. Presentatie over invasieve soorten (exoten): hoe herkennen en bestrijden
 4. Nationaal Park Scheldevallei – stand van zaken
 5. Gelegenheid tot het stellen van vragen