MRV

Moerzeekse Recreatie Vereniging vzw

Op zondag 7 juni 2015 om 10 uur wordt er een buitengewone algemene vergadering gehouden in ons lokaal, ‘De Vier Gekroonden’, Koningsplein 8 te Moerzeke.

Agendapunt:

Provinciaal ruimtelijk structuurplan

  1. Uiteenzetting
  2. Voorstelling van de te nemen acties

 

ZEER BELANGRIJK TER BESCHERMING VAN HET VERBLIJFSRECREATIEGEBIED