MRV

Moerzeekse Recreatie Vereniging vzw

Op zondag 12 juni 2022 om 10 uur vindt onze jaarlijkse ledenvergadering plaats in ons lokaal, ‘De Vier Gekroonden’, Koningsplein 8 te Moerzeke.

Enkel toegankelijk voor leden van de MRV.

 

 

Agendapunt:

  1. Verwelkoming door de voorzitter.
  2. Financiële verslagen van de vereniging:
    • Goedkeuring rekening 2021;
    • Goedkeuring begroting 2022;
    • Kwijting aan de bestuurders.
  3. Informatie over het project Nationaal Park Scheldevallei.

 

RECEPTIE

Naar aanleiding van het verkrijgen van de titel 'Koninklijke Maatschappij' biedt MRV na de vergadering een receptie aan.
Om praktische redenen willen wij u vragen uw aanwezigheid te bevestigen ten laatste op 7 juni met vermelding of u alleen of met twee komt. Bevestigen kan via mail, telefonisch, via een bestuurder of de wachter.