MRV

Moerzeekse Recreatie Vereniging vzw

Privacyverklaring Moerzeekse Recreatie Vereniging VZW (afgekort MRV)

1. Algemeen

1.1 MRV is een vereniging met maatschappelijke zetel Hoogstraat 43 te 9250 Waasmunster, ondernemingsnummer 0408.428.792, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  Het maatschappelijk doel omvat het behartigen van de belangen van eigenaars en gebruikers van recreatieve verblijven en aanverwante, inzake wetgeving, milieu en veiligheid. Dit zowel in de zone voor verblijfsrecreatie 'Akkershoofd' te Moerzeke (zoals gekend op het Gewestplan) als in de aangrenzende zones met recreatieve verblijven en aanverwant. Alsook streven naar het behoud van het gebied voor verblijfsrecreatie 'Akkershoofd' te Moerzeke (zoals gekend op het Gewestplan).

1.2 MRV houdt persoonsgegevens bij van haar leden. Als u MRV lid bent en u zich facultatief registreert op de MRV website, dan worden de volgende gegevens bijgehouden in het ledenregister: naam, voornaam, adres, telefoon/gsm nummer, e-mailadres, ligging in het recreatiegebied, bedrag van het lidgeld en registratie van de betaling ervan. Als lid van MRV bent u de eigenaar van alle data opgeslagen in het ledenregister. U kunt dus alle persoonlijke data steeds laten aanpassen.

1.3 Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij garanderen een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens. Daarbij baseren wij ons op de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (kortweg AVG of GDPR).

1.4 Met deze Privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken van zodra u  MRV lid wordt. Wanneer u lid wordt, zal MRV u informeren over de Privacyverklaring en verklaart u zich akkoord met de inhoud ervan. Gaat u niet akkoord met een of meerdere voorwaarden, dan verzoeken wij u vriendelijk vooralsnog eerst contact met ons op te nemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om uw bezorgdheden te bespreken.

2. Wat doen wij met uw informatie?

2.1 Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt om u op de hoogte te kunnen houden van activiteiten van MRV (zoals bv. de Algemene Vergadering, wetswijzigingen, enz.) en om u te contacteren ingeval van noodzaak (zoals bv. vastgestelde schade aan uw recreatieverblijf, vermoeden van inbraak, geluidsoverlast, stookvuur, enz.).

2.2 Het ledenregister met uw persoonsgegevens wordt beheerd door de secretaris van MRV en kan door de MRV-bestuurders geconsulteerd worden, mits inachtneming van alle clausules in deze Privacyverklaring.

3. Wanneer verwerken of gebruiken wij welke persoonsgegevens?

3.1 Op geautomatiseerde wijze verkregen persoonsgegevens: bepaalde gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld, telkens wanneer u de MRV website gebruikt.

3.2 Wij houden de persoonsgegevens in uw persoonlijk profiel bij zolang u lid  bent van MRV. Op die manier kunnen wij u onze diensten op een optimale manier aanbieden. Indien u uw lidmaatschap opzegt of niet hernieuwd (bv. door niet betaling van het lidgeld) dan worden uw persoonsgegevens gearchiveerd, maar niet meer geactualiseerd.

4. Wanneer geven wij uw persoonsgegevens door aan derde partijen?

Uw persoonsgegevens worden enkel aan derde partijen doorgegeven na uw uitdrukkelijke toestemming. MRV zal nooit op het ledenregister overmaken aan derden, tenzij het om een wettelijke verplichting zou gaan.

5. Inzage- en correctierecht

5.1 U hebt het recht om kosteloos informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen indien ze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen of het gebruik ervan verbieden indien ze niet ter zake zijn.

5.2 Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons altijd contacteren via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

6. Wat zijn uw rechten als "betrokkene"?

6.1 In overeenstemming met de Algemene Verordening gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG of GDPR), beschikt u over specifieke rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens.

6.2 U heeft het recht om ons kosteloos te vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken, en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten corrigeren, over te dragen of te verwijderen.

7. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

7.1 MRV neemt gepaste beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onder meer onverwachte vernietiging, toevallig verlies, moedwillige wijziging of ongeoorloofde toegang. We maken onder meer gebruik van firewalls, zorgen ervoor dat alle informatie en elk bestand op een veilige terminal wordt opgeslagen en beschermen elk paswoord door encryptietechnologie.

7.2 Het gebruik van nicknames of logins en wachtwoorden of toegangscodes valt onder uw verantwoordelijkheid als Eindgebruiker. Hierbij verbindt u zich ertoe om het vertrouwelijke karakter ervan zorgvuldig te bewaren. In geval van verlies, diefstal of misbruik van aanmeldingsgegevens vragen wij u om ons onmiddellijk te waarschuwen per e-mail met als onderwerp van het bericht 'Login MRV'.

8. Waar kan ik terecht voor vragen en/of klachten?

8.1 MRV stelt alles in het werk om uw privacy te respecteren. Uiteraard valt het nooit uit te sluiten dat een en ander verbeterd kan worden. Wij vragen u vriendelijk om eventuele opmerkingen en/of klachten aan ons te melden via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of op het adres Hoogstraat 43, te 9250 Waasmunster.

8.2 Indien u meent dat wij uw klacht niet afdoende hebben behandeld, melden wij u dat u ook steeds het recht heeft om contact op te nemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacycommissie) en in voorkomend geval klacht in te dienen, zo u zich in uw rechten geschonden acht.

9. Wijzigingen

9.1 MRV behoudt zich steeds het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Gelieve daarom zelf regelmatig de laatste versie van dit document te raadplegen. Bent u het oneens met een wijziging in de Privacyverklaring, dan heeft u steeds de mogelijkheid om uw account stop te zetten.

9.2 Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 17/05/2018.