MRV

Moerzeekse Recreatie Vereniging vzw

Op zaterdag 18 juni 2011 waren alle MRV-leden uitgenodigd om het 40-jarige jubileum van de Moerzeekse Recreatie Vereniging te vieren.
Aan de hand van een fotoreportage werden nog eens alle troeven en potenties van het gebied benadrukt.

Daarna nam kersvers nieuwe voorzitter Pierre Borms het woord om samen even stil te staan bij voorbije 40 jaren van de MRV en de rijke geschiedenis die dit prachtige gebied reeds heeft beleefd.

Ook Dhr. Herman Vijt, Burgemeester van Hamme én Moerzekenaar, stond stil bij de belangrijke rol die de MRV in het verleden heeft gespeeld om de zachte recreatie in de gemeente te promoten en het recreatiegebied van diverse drama's te vrijwaren.
Daarnaast gaf hij ook een belangrijke, maar hoopvolle boodschap mee voor de toekomst.

Tevens werden ere-voorzitter Octaaf Wauters en schatbewaarder José Van Riet, op gepaste wijze bedankt.  Beide heren stonden 40 jaar geleden bij de doopvont van de MRV.  Bij monde van Octaaf Wauters komen we te weten dat de MRV vandaag de dag een vorm heeft aangenomen die bij de start niet ingeschat werd.

Daarnaast werd ook stil gestaan bij het verlies van Dhr. Marcel Lelie, onze dierbare MRV-wachter.  Als blijk van appreciatie van zijn jarenlange en spontane inzet werd zijn echtgenote, Maria Verberckt, in de bloemetjes gezet.


Foto's van de jubileumreceptie ter ere van het 40-jarige bestaan van de MRV vindt U onder de galerij of via deze rechtstreekse link.

Artikel in Het Nieuwsblad: Moerzeekse Recreatievereniging viert veertigste verjaardag

Download artikelen:
Artikel in Gazet van Antwerpen: Moerzeekse Recreatieverening
Artikel in Passe-Partout: MRV bestaat veertig jaar