MRV

Moerzeekse Recreatie Vereniging vzw

Op zondag 24 maart 2013 om 10 uur vindt onze jaarlijkse ledenvergadering plaats in ons lokaal, ‘De Vier Gekroonden’, Koningsplein 8 te Moerzeke.

Enkel toegankelijk voor leden van de MRV.

Agendapunten:

 1. Verwelkoming.
 2. Financiële verslagen van de vereniging:
  • Goedkeuring rekening 2012
  • Goedkeuring begroting 2013
 3. Statutaire aangelegenheden
  • Herverkiezing van bestuursleden
  • Voorstel aanpassing statuten
 4. Voordracht over exotische waterplanten
 5. Ministerieel besluit 04/07/2012: Provinciale stedenbouwkundige verordening weekendverblijven
 6. Varia & vragen