MRV

Moerzeekse Recreatie Vereniging vzw

Tal van plaatselijke wegen binnen het recreatiegebied waren onbenoemd, maar droegen vanuit de volksmond een landelijke benaming mee.  De MRV besloot om deze officieuze namen in kaart te brengen en over te maken aan de overheid. Deze benamingen komen alsmaar vaker voor in wegenkaarten en gps-systemen.

Zowel voor nieuwe bezoekers als voor hulpdiensten wordt het hierdoor eenvoudiger om het gebied te bereiken.

De percelen werden ook voorzien van een nummering.

Klik hier voor het oriëntatieplan.